Je bent op zoek naar een manier om dieper door te dringen tot de waarheid. 
Is er een Pad? 
Hoe kan je dieper zien? 


Karma-, Bhakti, Jnana- en Raja-yoga, door Swami Vivekananda

De Vedische Zieners onderscheidden in hun beschrijving van yoga (proces van bewustwording dat leidt tot eenheidsbewustzijn) 4 'hoofdpaden':

  • Jnana yoga is het pad van de studie en het denken
  • Bhakti yoga is het pad van de devotie, de liefdevolle toewijding vanuit het Hart
  • Raja yoga is het pad van de in-tuïtie, het mediteren
  • Karma yoga is het pad van de zintuiglijke gewaarwording, het goede-doen 

Elk van deze paden heeft zijn equivalent in verschillende culturen, ref. de vier elementen, psychologische typen van Carl Jung e.d. 
Begin van vorige eeuw bracht swami (meester) Vivekananda de leer van Vedanta - eenheid in Waarheid, het goddelijke in de mens, en de harmonie tussen de verschillende religies - naar het westen.

 


Tao-Te-Ching, door Lao-Tse (Lao-Tzu)

De Chinese wijze Lao-Tzu  beschreef De Weg.
Hij noemde die de Dao (Tao). 

Maar pas op: 'De DAO waar over gesproken wordt, is niet de ware DAO.'
Zo luidt de eerste zin uit de Dao De Jing (Tao Te Ching) van de grote Chinese Wijze Lao-Tzu (Lao-Tse).
Wat bedoelt hij daar nu mee? 

De DAO staat voor de onuitputtelijke bron van alles (Hfst. 1, 25, 34, 40, 42); (voor het onuitputtelijke aspect: zie (hfst 4, 6). De DAO is aldoordringend, in alles aanwezig, waarbij de 10.000 dingen de manifestatie van DAO zijn (Hfst. 42). De DAO is de wijze waarop de 10.000 dingen tot stand komen (Hfst.. 2, 42, 77). De DAO is dan ook dynamisch en constant in beweging en is niet van ons te scheiden. De weg vormt zich in het begaan en in onze uiteenzetting met ons eigen leven. Wij zijn de Weg en de Weg wordt in ons. Waarbij Red Pine vertaalt: "De weg die een weg wordt, is niet de Onsterfelijke Weg".


Leela,  Spel der Kennis, door Harish Johari

Lang geleden toen de Indische zieners nog over al hun vermogens beschikten om met energie te kunnen werken, ontwikkelden zij dit spel, om op een plezierige manier de verbondenheid van de 72 bewustzijnsstaten in te zien en te ervaren. Het bijhorende oorspronkelijke gezangenboek is helaas verdwenen, maar de eclectische renaissance-leraar Harish Johari heeft op basis van eeuwenoude familiestukken de wijsheid zo goed mogelijk gereconstrueerd. Met als resultaat wellicht het boeiendste boek van de wereld.
Voorlopig niet meer  
beschikbaar in het Nederlands, maar we kochten de rechten en  bieden het boek nu online aan!

En dan komt er uit met moeras van het materialisme eindelijk ook in het Westen een begrippenkader dat de brug slaat tussen wetenschap en spiritualiteit, nl. de quantum fysica. Al ruim 100 oud, en met wetmatigheden die inmiddels door tal van experimenten zijn aangetoond, verwijzen wetenschappers nu naar een veld van het 'signaalloze ene' waarin alle mogelijke universums vervat liggen en dat zich in in een ogenschijnlijk beperkt aantal dimensies verdicht tot een geobserveerde werkelijkheid voor onze zintuiglijke, fysieke lichamen. De quantum fysica beseft nu dat de wetenschap heel de tijd de dingen op zijn kop heeft gezet: we zijn geen afzonderlijke lichamen die zich voortbewegen doorheen een soep van elementen op een bol die doorheen de ruimte suist. We zijn bronenergie die zich manifesteert via eindeloze patronen van identificaties/observaties in tijd en ruimte. Naarmate we verstarren in deze van nature vloeiende creatieve schepping, roepen we meer weerstand op en zal onze de levensvonk van ons fysieke lichaam uiteindelijk uitdoven. Onze aard en missie is om eeuwig te co-creëren als lichtwezen, om allen levenskunstenaars te zijn en samen het leven te vieren.